© 2016 by נתיב לצמיחה. Proudly created with Wix.com

סיפורי הצלחה

המשפחה הממוצעת

זוג עם שני ילדים, מרוויחים לא רע בכלל.

הבעיה: הוצאה גבוהה בכמה אלפי שקלים מעבר להכנסה. לכאורה, התשובה פשוטה. אם נוציא פחות מההכנסה ייפתרו הבעיות. למעשה, במקרה זה יש צורך לחקור לעומק את הסיבות להוצאה הגבוהה החודשית, ולתת פתרונות קלים ליישום.

בסיום התהליך, המשפחה הגיעה למצב שבו בכל חודש, מעבר לכיסוי

הוצאות שוטפות, הצליחה לחסוך כ-2,000 ש"ח להוצאות בלתי מתוכננות.

כך ניתן גם להתחיל לתכנן עתיד ורוד.

בעיית ההלוואות
 

אשה רווקה בשנות ה-50 לחייה, אשר משתכרת משכורת ממוצעת ונאלצת לשלם 5,000 ש"ח בחודש להחזר הלוואות ממקורות שונים. ההכנסה שלה נשחקה בצורה משמעותית בגלל החזרי ההלוואות. ושום גורם כבר לא היה מוכן לתת הלוואות נוספות.

 

היה צורך בפתרון יצירתי! כאשר הגענו לבנק עם תכנית פעולה מפורטת

לאחר ניתוח מעמיק של המצב, הצלחנו להוריד את ההחזר החודשי 

ל-2,400 ש"ח ומכאן ניתן להתחיל ולצמוח.

משברים
אם שנשארה לבד עם שני ילדים לאחר שהמשפחה עברה התעללות מצד האב. כעת היה צורך לשקם את המשפחה, גם כלכלית - למצוא מקורות מימון נוספים, לנצל זכויות שמגיעות למשפחה ולהילחם למען העתיד.
האם הצליחה ליישם את ההמלצות בתהליך מהיר יחסית 
והמשיכה להיאבק עד שהמצב הפך ליציב.